Liječnička/Ljekarska Komora Hercegovačko – neretvanske županije/kantona
Medical Chamber of Herzegovina-Neretva Canton
88000 MOSTAR, Ul.Dr. Bariše Smoljana br. 4
Tel/fax:+387(0)36 319 853
E-mail : lijecnicka.komora.hnz@tel.net.ba

 

Dana 21.02.2019. godine održan je Okrugli stol na temu „Poboljšanje zdravstvene zaštite/skrbi za bolesnike na dijalizi“ u organizaciji Liječničke/Ljekarske Komore HNŽ/K i Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

 

Učesnici/sudionici na Okruglom stolu bili su predstavnici:

- Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH,
- Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi/zaštite HNŽ/K,
- Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH,
- Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K,
- Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽZH,
- Direkori/Ravnatelji zdravstvenih ustanova HNK/Ž
Prisutni predstavnici zdravstvenih ustanova prepoznali su četiri razine problema u liječenju i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti bolesnika na dijalizi, te usvajaju zaključke Okruglog stola:

 

TEKST U CJELOSTI PROČITAJTE OVDJE


 

 

________________________________________________________________________________________________

Status službene osobe

  Liječnička/Ljekarska Komora Hercegovačko – neretvanske županije/kantona
Medical Chamber of Herzegovina-Neretva Canton
88000 MOSTAR, Ul.Dr. Bariše Smoljana br. 4
Tel/fax:+387(0)36 319 853
E-mail : lijecnicka.komora.hnz@tel.net.ba

 

Slijedom nemilih događaja kojima su ljekari svakodnevno izloženi, Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K je pokrenula inicijativu za dobijanje statusa „ službene osobe“ kroz važeće zakonske okvire u F BiH.
Već duže vrijeme ljekari su svakodnevno izloženi raznim vrstama pritisaka, prijetnjama, verbalnim, pa čak i fizičkim napadima pojednih pacijenata.
Od Parlamenta F BiH i Vlade F BiH kao najmjerodavnije institucije zahtjevali smo da ljekari, kao nosioci posla u zdravstvenom sistemu, a dok su na radnom mjestu, imaju status „službene osobe“, te da se svaki napad na njih, bilo verbalni ili fizički, tretira kao kazneno djelo.

 

TEKST U CJELOSTI PROČITAJTE OVDJE 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


Tijela Komore

 

PREDSJEDNIK KOMORE MEHMED HAZNADAR
PODPREDSJEDNIK/DOPREDSJEDNIK KOMORE ANTONIO SESAR
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE DARKO KNEŽEVIĆ
DOPREDSJEDNIK/ PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE SAFET OMEROVIĆ

RIZNIČAR/ BLAGAJNIK

ZAMJENIK

ESVED VELE

JELENA SOLDO

TUŽITELJ/ TUŽILAC

ZAMJENIK

ALIS BOLOBAN

ZORAN TRNINIĆ

NADZORNI ODBOR

PREDSJEDNIK: SEID TUCOVIĆ

ZAMJENIK: ZDRINKO BREKALO

ČLANOVI:

EDITA BJELANOVIĆ 

JURE BURIĆ

ZAMJENICI:

INDIRA BRKOVIĆ

MIRO LEVENTIĆ

SUD ČASTI

ČLANOVI:

ELVEDIN HABIBIJA

AIDA PAJIĆ

DARKO ALFIREVIĆ

ZAMJENICI:

ALMA ČOMOR 

ZORAN KARLOVIĆ

JADRANKA KNEŽEVIĆ     

ETIČKI KOMITET

PREDSJEDNIK: LEJLA BEHRAM

ZAMJENIK: LUDVIGLETICA

ČLANOVI:

ARMINA LAZAREVIĆ

IVICA BRIZIĆ

KRISTINA ŠIMOVIĆ

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA LICENCIRANJE

PREDSJEDNIK: ALENLATINČIĆ

ZAMJENIK: SVJETLANAŠEHOVIĆ

ČLANOVI:

NAĐA ŠARIĆ

DAVOR ZUBAC

ĐANI GODLER

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA STRUČNA PITANJA

PREDSJEDNIK: EDIBMUFTIĆ

ZAMJENIK: ZDENKOOSTOJIĆ

ČLANOVI:

MUSTAFA GOLIĆ

RUŽA MILIČEVIĆ

DANIJELA KRALJEVIĆ

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA STALEŠKA PITANJA

PREDSJEDNIK: SULEJMANMULIĆ

ZAMJENIK: DARKOKNEŽEVIĆ

ČLANOVI:

ADISA FERIZ

SVJETLANA GRGIĆ

TOMICA BOŽIĆ

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU

PREDSJEDNIK:RUŽICABILOŠ

ZAMJENIK:BRACOHAJDAREVIĆ

ČLANOVI:

ALMA VILA HUMAČKIĆ

NATEŠA PEJANOVIĆ ŠKOBIĆ

ANDREA V. KORDIĆ

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA FINASIJE/FINANCIJE

PREDSJEDNIK:NEDŽAMO ŠPAGO

ZAMJENIK:NINA PINJUH MARKOTA

ČLANOVI:

DEMIS ALOMEROVIĆ

IVANA SOLDO

MARIO KORDIĆ ( MFK)

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

PREDSJEDNIK:JURICA ARAPOVIĆ

ZAMJENIK:EDIN OBRADOVIĆ

ČLANOVI:

ĐENAN LEPARA

MARIJA BENDER

KRUNOSLAV IVANKOVIĆ

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA ŽALBE

PREDSJEDNIK: MIRSAD M. DŽAJIĆ

ZAMJENIK: EMIL BABIĆ

ČLANOVI:

JERMINA KAPETANOVIĆ

DAMIR ROZIĆ

IVONA LETICA

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA KOLEGIJALNA POMOĆ

PREDSJEDNIK: BORO JANJOŠ

ZAMJENIK: AZER HUSEINBEGOVIĆ 

ČLANOVI:

BENJAMIN HADŽIZUKIĆ

GORAN ADŽIĆ

ANKICA MIJIĆ MARIĆ

KOMISIJA/POVJERENSTVO ZA NAGRADE I PRIZNANJA

PREDSJEDNIK:ZERINA ZAGORČIĆ

ZAMJENIK:INGA MARIJANOVIĆ

ČLANOVI:

VANJA SELMANAGIĆ

IVICA MARKOTA

ANTO JELIČIĆ

SAVJET ZA PZZ

VODITELJ:EDITA ČERNI OBRDALJ

ČLANOVI:

MAJA GRGURINOVIĆ

MIRSADA MUHIBIĆ

MINKA HADŽIOSMANOVIĆ

JOZEFINA ZUJIĆ

ANDREA JURIĆ

BLAGICA BOKŠIĆ

SAVJET ZA STANDARDE I NORMATIVE

VODITELJ: ENIZ ČOLAKOVIĆ

ČLANOVI:

MALINA FOČIĆ

LUDVIG LETICA

STANIJA TOKMAKČIJA

MARKO MARTINAC

DAJANA VLADIĆ

DRAGICA BRAJKOVIĆ

SAVJET ZA INSTITUCIJE I USTANOVE

VODITELJ: MIRO LEVENTIĆ

ČLANOVI:

LAMIJA DURANOVIĆ

BRACO HAJDAREVIĆ

DARKO KNEŽEVIĆ

ZDENKO OSTOJIĆ

DUBRAVKA ŠIMIĆ

MARTINA ORLOVIĆ

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO