AKTUALNO

NAUČNI SIMPOZIJUM POVODOM SVJETSKOG DANA SRCA 2018.U MOSTARU

                     „NOVINE SA ESC KONGRESA 2018“

Mjesto održavanja: Hotel Mostar

Datum održavanja: četvrtak 27.09.2018. od 18,00 – 20,30 h

Organizator: Udruženje kardiologa HNK/Ž i Radne grupe za aterosklerozu, Bazična istraživanja u kardiologiji, Naprasnu smrt i Rehabilitaciju KVB Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine

Pokrovitelj: Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu zaštitu HNK/Ž

                                         PROGRAM SIMPOZIJUMA

Radno predsjedništvo: Mustafa Hadžiomerović, Ivan Knezović, Samra Međedović,

Mirjana Vasilj

Voditelj: Emir Fazlibegović

17,30 -18,00         - Registracija učesnika

18,00 -18,05        - Otvaranje simpozijuma (pozdravna riječ počasnog Predsjednika UKBiH i  

                                 predstavnika pokrovitelja)

18,05 -18,25          - Svjetski dan srca i novine sa ESC Kongresa 2018 u Minhenu

                               Emir Fazlibegović,Mustafa Hadžiomerović, Mostar

18,25-18,35           - Novine u prevenciji KVB

                                 Enver Raljević,Sarajevo

                                 Emir Fazlibegović,Mostar

18,35-18,45           - Genetski markeri ateroskleroze

                                 Samra Međedović,Mustafa Hadžiomerović, Emir Fazlibegović, Mostar

18,45 -18,55         - PCI intervencije i stentiranje komplikovane lezije

                                  Muhamed Spužić, Sarajevo

18,55 – 19,05         - Vodič 4. univerzalna definicija infarkta miokarda - ESC 2018

                                  Zrinko Prskalo, Ivica Markota, Darko Markota, Ivica Brizić, Mostar

19,05 – 19,15         -Vodič za sinkope ESC 2018

                                 Mirjana Vasilj, Mostar

19:15 - 19,30          - KAFE PAUZA

19,30 – 19,40        -Diabetes melitus i kardiovaskularne bolesti

                               Danijel Pravdić, Samra Međedović, Emir Fazlibegović, Mostar

19,40 – 19,50        - Perkutano zatvaranje aurikule

                               Adis Muslibegović,Mostar

19,50 – 20,00         - Vodič za KVB u trudnoći ESC 2018

                                Grith Kirsten Sarić,Senad Sarić, Alma Budim Hondo,Adnan Konjhodžić.  

                                Mostar

20,00 – 20,10         -Vodič za hipertenziju ESC 2018

                                Azer Rizikalo, Slavica Ćorić, Mirjana Vasilj, Mostar

20,10 – 20,20        - Šta kažu Nove Američke smjernice 2018 za terapiju HTA

                                Jozo Alilović, Ljubuški

20,20 – 20,30       - Vodič za miokardnu revaskularizaciju ESC 2018

                                       Omer Manov, Damir Bešlić, Mostar

                                 DISKUSIJA

PODJELA CERTIFIKATA I KOKTEL

 
 

 

 

 


                                 KONFERENCIJA

Kako zaustaviti negativan trend provođenja obveznog programa cijepljenja/vakcinisanja u HNŽ/K 

ODRŽANA U ORGANIZACIJI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U MOSTARU I LIJEČNIČKE/LJEKARSKE KOMORE HNŽ/K, 21.02.2018. U MOSTARU

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE


Sudionici

 

 

eeg

14.MOSTARSKA PSIHIJATRIJSKA SUBOTA 

ODRŽANA U SURADNJI S UDRUGOM PSIHIJATARA BIH I LIJEČNIČKOM/LJEKARSKOM KOMOROM HNŽ/K, 03.06.2017. U MOSTARU

 

 

 


Sudionici

 

 

 


Aktivni sudionici Konferencije

SEKCIJA I

SEKCIJA1

UPRAVLJANJE SUSTAVIMA U ZDRAVSTVU – PROBLEMI I PERSPEKTIVE RAZVOJA

Više...

SEKCIJA II

SEKCIJA2

KAKVO ZDRAVSTVO TREBAMO? 

 

Više...

SEKCIJA III

SEKCIJA3

PROBLEMI U ZDRAVSTVU – POGLED LIJEČNIKA 

Više...

SEKCIJA IV

SEKCIJA4

PORAST STOPE MALIGNIH I KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI – KLINIČKA ZAPAŽANJA

Više...

 

NAUČNI SIMPOZIJUM POVODOM SVJETSKOG DANA SRCA 2018.U MOSTARU

                     „NOVINE SA ESC KONGRESA 2018“

Mjesto održavanja: Hotel Mostar

Datum održavanja: četvrtak 27.09.2018. od 18,00 – 20,30 h

Organizator: Udruženje kardiologa HNK/Ž i Radne grupe za aterosklerozu, Bazična istraživanja u kardiologiji, Naprasnu smrt i Rehabilitaciju KVB Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine

Pokrovitelj: Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu zaštitu HNK/Ž

                                         PROGRAM SIMPOZIJUMA

Radno predsjedništvo: Mustafa Hadžiomerović, Ivan Knezović, Samra Međedović,

Mirjana Vasilj

Voditelj: Emir Fazlibegović

17,30 -18,00         - Registracija učesnika

18,00 -18,05        - Otvaranje simpozijuma (pozdravna riječ počasnog Predsjednika UKBiH i  

                                 predstavnika pokrovitelja)

18,05 -18,25          - Svjetski dan srca i novine sa ESC Kongresa 2018 u Minhenu

                               Emir Fazlibegović,Mustafa Hadžiomerović, Mostar

18,25-18,35           - Novine u prevenciji KVB

                                 Enver Raljević,Sarajevo

                                 Emir Fazlibegović,Mostar

18,35-18,45           - Genetski markeri ateroskleroze

                                 Samra Međedović,Mustafa Hadžiomerović, Emir Fazlibegović, Mostar

18,45 -18,55         - PCI intervencije i stentiranje komplikovane lezije

                                  Muhamed Spužić, Sarajevo

18,55 – 19,05         - Vodič 4. univerzalna definicija infarkta miokarda - ESC 2018

                                  Zrinko Prskalo, Ivica Markota, Darko Markota, Ivica Brizić, Mostar

19,05 – 19,15         -Vodič za sinkope ESC 2018

                                 Mirjana Vasilj, Mostar

19:15 - 19,30          - KAFE PAUZA

19,30 – 19,40        -Diabetes melitus i kardiovaskularne bolesti

                               Danijel Pravdić, Samra Međedović, Emir Fazlibegović, Mostar

19,40 – 19,50        - Perkutano zatvaranje aurikule

                               Adis Muslibegović,Mostar

19,50 – 20,00         - Vodič za KVB u trudnoći ESC 2018

                                Grith Kirsten Sarić,Senad Sarić, Alma Budim Hondo,Adnan Konjhodžić.  

                                Mostar

20,00 – 20,10         -Vodič za hipertenziju ESC 2018

                                Azer Rizikalo, Slavica Ćorić, Mirjana Vasilj, Mostar

20,10 – 20,20        - Šta kažu Nove Američke smjernice 2018 za terapiju HTA

                                Jozo Alilović, Ljubuški

20,20 – 20,30       - Vodič za miokardnu revaskularizaciju ESC 2018

                                       Omer Manov, Damir Bešlić, Mostar

                                 DISKUSIJA

PODJELA CERTIFIKATA I KOKTEL

DZ logo    FEDERALNA KOMORA LOGO    FMZ    kb mostar
 OBKONJIC    SKB 277x100    ZZJZ LOGO    zzo

Tko je on-line

We have 313 guests and no members online

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati na jedan od sljedećih načina

  • Tel/Fax: +387 (0) 36 319 853

Info

Račun kod Reiffeisen Bank d.d. BiH
Filijala Mostar
1610200045190070
IDB: 4227528550001
Sudski broj: Tt-0-945/06; 2-294/07

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO

BODOVANA PREDAVANJA