Filter
 • OBAVIJEST/OBAVJEŠTENJE

   

  Obavještavamo članove da je administracija Komore na odmoru od 30.07. – 27.08.2014. godine


   

 • Poziv za Kongres infektologa

   ASOCIJACIJA INFEKTOLOGA U BIH organizira

  4. KONGRES INFEKTOLOGA BiH SA MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  Kongres će se održati u periodu od 30.5 do 02.06.2012 godine s početkom u  09:00 sati

  Mjesto održavanja :   Garden City , Hotel & Resort – Konjic

  Više o kongresu saznajte  ovdje

 • Rashodi komore 01.01. - 30.09.2010

  RASHODI ZA PERIOD 01.01.2010 – 01.10.2010

  PTT/HT MOSTAR,HT ERONET,BH TELECOM,EL.ENERGIJA

  3011,12

  PLATA + REGRES

  12 004

  DOPRINOSI NA PLATU

  6452,25

  KIRIJA ZA PROSTOR

  4200

  MATERIJALNI TROSKOVI Uredski materijal,sanitarije ,posta....

  200

  ANTONIO COMMERCE -registratori,knjige..

  170,46

  STAMPARIJA-IC stamparija,GRAFIT stamparija (certiflkati, skeniranje,umnozavanje,kopiranje,)

  1365,10

  SERVISIRANJE ( servis kopir aparata,grafička kartica)

  374,40

  WEB ( hosting,domena za 1 godinu,održavanje stranice )

  422,15

  SKENER

  235

  PROVIZIJA BANKE

  45

  PROVIZIJA PO UPLATI

  122

  PREUZIMANJE DOKUMENATA ZA PRIMARIJATE

  236

  UPLATA DOPRINOSA ZA UGOVOR O DJELU

  472,52

  RACUNOVOĐA

  1200

  FIP

  119

  SLUZBENI LIST- pretplata

  238

  SREDSTVA ZA SPASILAČKU SLUŽBU(OD MINISTARSTVA)

  1000

  PREDAVACI MEDICINA I MEDIJI - dnevnica i putni tro§kovi Izet Mašić

  400

  EL.ENERGIJA RETROGRADNI IZNOS VLASNIKU PROSTORA

  400 400

  UKUPNO RASHODA

  32.667

  UKUPNO PRIHODA.. 59.109,32

  UKUPNO RASHODA.... 32.667,00

  Stanje na dan 01.10.2010 ...26.442,32

  Usvojeno odlukom Skupštine Komore od 14.12.2010 godine
 • Prihodi 01.01.- 30.09.2010

  PRIHODI ZA PERIOD 01.01.2010 - 01.10.2010 godine

  STANJE NA DAN 01.01.2010 godine

  21699,72

  KLINICKA BOLNICA MOSTAR

  14942

  R.M.C. DR. SAFET MUJIC

  6696

  DOM ZDRAVLJA MOSTAR

  3114

  DOM ZDRAVLJA STOLAC

  336

  DOM ZDRAVLJA STOLAC-UZINOVICI

  256

  INSTITUT ZA MEDICINSKO VJESTACENJE

  400

  FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA 3

  216

  DOM ZDRAVLJA RAMA

  DOM ZDRAVLJA JABLANICA

  720

  DOM ZDRAVLJA CAPLJINA

  1080

  DOM ZDRAVLJA NEUM

  144

  DOM ZDRAVLJA RAVNO

  DOM ZDRAVLJA CITLUK

  216

  JAVNO ZDRAVSTVO HNK

  128

  O.B. KONJIC

  2480

  PRIVATNE ORDINACIJE

  210

  ZAOSTALA CLANARINA

  519

  PRIVATNA PRAKSA

  400

  PREDAVANJA:

  KRKA 500

  GLASOSMITHKLINE 800

  APOMEDICAL 700

  BERLIN CHEMIE 600

  2600

  MINISTARSTVO HNK(SPASILAČKA SLUŽBA)

  1500

  UPISNINA U KOMORU

  1400

  PRIHOD OD KAMATA

  52,60

  UKUPNO

  37.409,60

  Predhodni saldo iz 2009 godine ……... 21.699,72 KM

  ( Saldo od 01.01.2010 godine )
  OsTvareni prihod za 9 mjeseci 2010 ……37.409,60 KM

  UKUPNO PRIHODA 59.109,32 KM

  Usvojeno odlukom Skupštine Komore 14.12.2010 godine.

 • Poziv za Kongres

  

  Od  06.10. 2011 –  08.10.2011 godine Udruženje Otorinolaringologa i cervikofacijalnih hirurga/kirurga  Federacije Bosne i Hercegovine održava

  III.  Kongres sa međunarodnim učešćem.

  Mjesto održavanja:  Garden city hotel & resort,Konjic

  Vrijeme održavanja: s početkom u 18:00 sati.

  Kongres je organiziran u saradnji/suradnji  sa Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K, a bodovanje je izvršeno prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore . Svi učesnici će dobiti odgovarajuće certifikate.

    Poziv u cjelosti možete pogledati ovdje

 • Konstituirajuća sjednica Izvršnog Odbora Komore 18.5.2011

  {gallery}odborkon{/gallery}

 • Predavanja kojima je Komora bila organizator ili suorganizator u 2012.god

   

  PREDAVANJA KOJIMA JE KOMORA BILA SUORGANIZATOR I KOJA SU BODOVANA OD STRANE KOMISIJE ZA STRUČNI RAD 2012.GOD.

   

  ORGANIZATOR

  TEMA PREDAVANJA

  DATUM PREDAVANJA

  BROJ CERTIFIKATA

  IZDATO

  PONIŠTENO

  SKB MOSTAR

  MEDICINSKI FAKULTET MOSTAR

  SIMPOZIJ: Najčešće bolesti jetre

   

  20.01.2012

   

  01 - 189

   

  185

   

  4

  UDRUŽENJE/UDRUGA HIRURGA/KIRURGA F BIH

  SIMPOZIJ: Akutni pankreatiti

   

  25.02.2012

   

  190 - 314

   

  123

   

  1

  ASOCIJACIJA GASTROENTEROLOGA I HEPATOLOGA BIH

  Stručni sastanak asocijacije

   

  03.03.2012

   

  315 - 439

   

  122

   

  2

  HRVATSKO DRUŠTVO ZA DIJABETES I SKB MOSTAR

  SIMPOZIJ  O ŠEĆERNOJ BOLESTI

   

  17.03.2012

   

  440 - 539

   

  99

   

  1

  GLAXOSMITHKLINE

   

   

  INERAKTIVNA RADIONICA

  17.04.2012

  26.04.2012

   

  540 - 619

   

  49

   

  31

   

  GENZIME ADRIATIC

   

   

  Rano otkrivanje lizosomskih bolesti nakupljanja koje se mogu liječiti

   

  23.04.2012

   

  620 - 719

   

  50

   

  50

   

  KLINIČKA BOLNICA MOSTAR

   

   

  IX. Simpozij iz dječje hirurgije/kirurgije i urologije

  03.04. i 05.05.2012

   

  720 - 969

   

  236

   

  14

   

  BOSNA LIJEK

   

   

   

  Stručno predavanje

   

  10.04.2012

   

  970 - 1079

   

  110

   

  0

   

  ASOCIJACIJA

  INFEKTOLOGA U BIH

   

   

  4. Kongres infektologa BiH

  30.05. – 02.06.2012

   

  1080 - 1229

   

  84

   

  66

   

  UDRUŽENJE/UDRUGA

  PSIHIJATARA BIH

   

   

  Deveta Mostarska psihijatrijska subota

   

  09.06.2012

   

  1230 - 1394

   

  160

   

  5

   

  GLAXO SMITH KLINE

   

   

   

  Interaktivna radionica

   

   

  19.06. 2012 20.06.2012

   

   

  1395 - 1474

   

  37

   

   

  43

   

  DOM ZDRAVLJA MOSTAR i AGENCIJA FAMI

  Tečaj trajnog profesionalnog usavršavanja ljekara/liječnika

   

  02.12.2012 –

       14.06.2012

   

  1475 - 1510

   

  36

   

  0

   

  SKB MOSTAR

  MEDICINSKI FAKULTET MOSTAR

  MINI SIMPOZIJ

  LIJEČENJE DEBLJINE

   

  07.09.2012

   

  1510 - 1609

   

  25

   

  75

   

  BOSNA LIJEK

   

   

  Stručna predavanja

   

  20.09.2012

   

       1610 - 1744

   

         135

   

  0

  SPORTSKO EKOLOŠKA UDRUGA HERCEGOVINE

   

  Ambrozija – alergent novog doba

        12.09.2012

   

       1745 - 1753

           9

              0

  GLAXOSMITGKLINE

  Interaktivna radionica

   

  24.09.2012

   

  1754 - 1795

   

  41

   

  0

   

  GLAXOSMITHKLINE

   

   

  Interaktivna radionica

   

  18.10.2012

   

  1796-1840

   

  29

   

  16

   

  SKB MOSTAR

   

   

  SIMPOZIJ: Kronična venska rana

   

  09.11.2012

   

  1841 - 1960

   

  120

   

  0

   

  LIJEČNIČKA /LJEKARSKA KOMORA

  HNŽ/K

   

  SIMPOZIJ: Medicina i pravo II

   

  10.11.2012

   

  1961 - 2310

   

  252

   

  98

   

  SKB MOSTAR

   

   

  SIMPOZIJ: Kronična venska rana

   

  09.11.2012

  2311 – 2363

  Nadopuna certifikata

   

  52

   

  0

   

  GLAXOSMITHKLINE

   

   

  Interaktivna radionica

   

  13.11.2012

   

  2364 - 2400

   

  32

   

  4

  Dijabetološko udruženje/udruga F BiH

  I Kongres dijabetološkog udruženja/udruge F BiH

   

  16.11. – 18.11.2012

   

  2401 - 2650

   

  250

   

  0

   

  GLAXOSMITHKLINE

   

   

  Interaktivna radionica

   

  21.11.2012

   

  2651 - 2689

   

  34

   

  5

   

  PFIZER BH d.o.o.

   

  Stručni skup: Norvacs –jedini orginalni amlodipin

   

  11.12.2012

   

  2690 - 2739

   

  29

   

  21

 • Poziv za Kongres dijabetologa

  Udruženje/udruga dijabetologa F BiH organizuje/organizira Kongres dijabetologa F BIH.

  Registracija učesnika vršit će se 16.11.2012. godine od 12:00- 17:00 sati.Kongres će se održati 16.11-18.11.2012.godine, u Hotelu "ERO" , Mostar, s početkom u 17:00 sati.

  Poziv u cjelosti pogledajte ovdje.

   

 • Natječaj FMON-a za potporu znanosti

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2012. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba. 

  Dokument u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

 • Spisak članova

   

  Broj

  licence

  Prezime

  Ime

  Status

  001

  Hajdarević

  Braco

  002

  Knežević

  Jadranka

  003

  Latinčić

  Alen

  004

  Sarić

  Bajro 

  005

  Mahinić

  Alija

  006

  Imamović

  Nedžad

  007

  Šmulja

  Ranko

  008

  Buturović

  Sead

  009

  Obradović

  Edin

  010

  Vele

  Hasan 

  011

  Hodžić

  Ermin

  012

  Kreso          

  Samir

  013

  Šehović

  Svjetlana  

  014

  Obradović

  Ibro 

  015

  Ustamujić

  Senadin

  016

  Šehović

  Nedžad

  017

  Sesar

  Antonio

  018

  Nikolić

  Jadranka

  019

  Šanje

  Sanja

  020

  Curić

  Ivo

  021

  Grgić

  Svjetlana

  022

  Ivanković

  Helien

  023

  Bakšić

  Ulmihana

  024

  Čorluka

  Slavica

  025

  Babić

  Dragan

  026

  Klarić

  Miro

  027

  Pavlović

  Marko

  028

  Maslov

  Boris  

  029

  Miljko

  Vlado

  030

  Gačić

  Vedran

  031

  Ćorić

  Slavica

  032

  Gubeljić

  Miro

  033

  Vlatkovic

  Sanda 

  034

  Bevanda

  Milenko

  035

  Knezović

  Ivan

  036

  Hadžiomerović

  Mustafa

  037

  Rončević

  Dušan

  038

  Marić

  Pero

  039

  Bovan

  Nada

  040

  Fazlibegović

  Emir

  041

  Petrović

  Josip 

  042

  Prskalo

  Zrinko

  043

  Selek

  Sanja 

  044

  Vidić

  Smiljan

  045

  Darkota

  Marko

  046

  Karin

  Maja

  047

  Mimica

  Mladen

  048

  Markota

  Ivica 

  049

  Babić

  Emil

  050

  Jozić

  Gordana

  051

  Tica

  Ivana

  052

  Lukić

  Blanka

  053

  Musa

  Darinka

  054

  Jović

  Josipa

  055

  Marjanović

  Inga

  056

  Željo           

  Marija

  057

  Vidić

  Srećko

  058

  Vučina

  Zlatko

  059

  Vidić

  Vesna

  060

  Hoffman

  Vedrana

  061

  Sarajlić

  Amra

  062

  Hebibović

  Meliha

  063

  Matić

  Anđa  

  064

  Knežević

  Dejan

  065

  Nikolić

  Katica

  066

  Stojić

  Višnja

  067

  Šandrk

  Rada 

  068

  Pavlović

  Jelena 

  069

  Puzić

  Amila

  070

  Vujica

  Senada

  071

  Čuljak

  Violeta

  072

  Tanović

  Senka

  073

  Ćemalović

  Hidajeta

  074

  Ivanković

  Anita

  075

  Moro

  Danica

  076

  Petrov

  Božo

  077

  Beus

  Miroslav

  078

  Bucek

  Ivan

  079

  Ćupac

  Nenad

  080

  Avdić

  Jusuf

  081

  Dlakić

  Adem

  082

  Vasiljević

  Jovo

  083

  Marić

  Edin

  084

  Dervišbegović

  Fatima

  085

  Budim Hondo

  Alma

  086

  Škobalj

  Zijada

  087

  Blažević

  Zrinka

  088

  Babić Senaida

  Marina

  089

  Ivančar Fritz

  Ivanka

  090

  Pavlović

  Dragana

  091

  Maslać

  Suzana 

  092

  Raguž           

  Kazimir

  093

  Marković

  Anđelko

  094

  Bošković

  Mladen

  095

  Karačić Đekić

  Vera

  096

  Dizdar

  Enes

  097

  Čekro 

  Karmela

  098

  Opsenica

  Goran

  099

  Karlović Vidaković

  Marija

  100

  Biljenki

  Tanja

  101

  Merdžo

  Julijana

  102

  Lugonja

  Miljenko

  103

  Soldo

  Ivana

  104

  Kordić         

  Andrea

  105

  Marjanović

  Zdravka

  106

  Kolobarić

  Mladen

  107

  Kožul       

  Slobodan

  108

  Miljko

  Miro

  109

  Dusper

  Silva

  110

  Raguž

  Ruža

  111

  Đurasović

  Dalibor

  112

  Šarić

  Borislava

  113

  Kosjerina           

  Anita

  114

  Jakupović

  Selma

  115

  Bešlić

  Marija

  116

  Cvjetković

  Gordana

  117

  Šimić

  Mara

  118

  Karlović

  Zoran

  119

  Biloš

  Ružica

  120

  Bjelanović

  Edita

  121

  Galić

  Gordan

  122

  Kordić           

  Mario

  123

  Tipurić

  Manuel 

  124

  Rebac

  Zoran

  125

  Blagojević

  Boris

  126

  Đuzel

  Goran

  127

  Bundić

  Bruno

  128

  Letvica

  Ludvig

  129

  Vukoja

  Ivan

  130

  Kvesić

  Ante

  131

  Trninić          

  Zoran 

  132

  Markin

  Benjamin Alfred  

  133

  Kozomara       

  Davorin

  134

  Tomić          

  Davor 

  135

  Mišković

  Josip

  136

  Bekavac

  Vladimir

  137

  Baranik

  Julijan

  138

  Šarić

  Ivan 

  139

  Madžar

  Zrinko

  140

  Jurčić

  Stjepan

  141

  Pavlović

  Ljiljana  

  142

  Martinović

  Vlatka

  143

  Prskalo

  Mate

  144

  Bošnjak

  Ante

  145

  Novak

  Tomislav

  146

  Zalihić

  Dino

  147

  Brekalo

  Zrinko

  148

  Milanov

  Bojan 

  149

  Šutalo

  Nikica 

  150

  Klarić

  Sanja

  151

  Papoči

  Ružica

  152

  Stojić Vidović

  Miljana

  153

  Talić

  Ivana

  154

  Curić Vila

  Nada

  155

  Hrvić

  Senada

  156

  Brković

  Indira

  157

  Muslibegović

  Adis

  158

  Huseinbegović

  Dževad

  159

  Zagorčić           

  Zerina

  160

  Hadžić

  Elma

  161

  Rizikalo Divanović

  Zehra

  162

  Behram

  Lejla

  163

  Denjo

  Emilija

  164

  Čustović

  Suada

  165

  Obradović

  Sanja

  166

  Huseinbegović Volić

  Aida

  167

  Kovačević        

  Mehmed

  168

  Duranović Vinković

  Lamija

  169

  Ibišević

  Nermina

  170

  Hajdarević

  Jasmina

  171

  Bebanić

  Emira

  172

  Čustović

  Hasan

  173

  Guzin

  Zlatko

  174

  Tucović          

  Seid 

  175

  Ustamujić

  Mirzo

  176

  Konjhodžić

  Hafid

  177

  Derviškadić

  Nazif

  178

  Puzić

  Zoran

  179

  Čišić

  Emir

  180

  Muftić

  Edib

  181

  Humačkić

  Alen

  182

  Golić

  Mustafa

  183

  Kadić

  Osman

  184

  Vinković

  Edi 

  185

  Huseinbegović

  Azer

  186

  Habul

  Ćamil

  187

  Latić

  Fadil

  188

  Zahirović       

  Ismet

  189

  Dalipagić

  Munib

  190

  Kajtaz

  Džihan

  191

  Džajić

  Mirsad

  192

  Tule          

  Halil 

  193

  Šator

  Elmir

  194

  Medić

  Ozana

  195

  Kurtović

  Ivan

  196

  Galić

  Vladimir

  197

  Papac  

  Nikola

  198

  Jurić

  Mario

  199

  Kordić       

  Mario

  200

  Leventić

  Miro

  201

  Jelavić

  Boris

  202

  Sušac

  Tomislav

  203

  Knežević

  Ervin

  204

  Martinović

  Tomislav

  205

  Šehić

  Hasan

  206

  Pehar

  Zoran

  207

  Šimunović           

  Goran

  208

  Soldo

  Jelena 

  209

  Pejić

  Marija

  210

  Vidačak

  Ana 

  211

  Pušić

  Anita 

  212

  Čerkez

  Irena

  213

  Šimić Bilandžija 

  Tanja  

  214

  Zeljko Penavić      

  Jasna 

  215

  Šimić

  Dubravka

  216

  Sivrić

  Branka

  217

  Lovrić

  Kata

  218

  Jelčić Arapović

  Suzana

  219

  Šimić Prskalo

  Marija      

  220

  Šimić Tomić      

  Željka 

  221

  Popović

  Neven

  222

  Dadić Vejzović

  Mira

  223

  Čović

  Ivka

  224

  Jurišić

  Dario

  225

  Sesar

  Irena 

  226

  Miljanović Damjanović

  Vesna

  227

  Čeramida Dragišić

  Meliha

  228

  Naletelić

  Mladenka 

  229

  Radić

  Helena 

  230

  Barišić

  Tatjana

  231

  Jurić

  Vesna

  232

  Tomić           

  Vajdana

  233

  Bošković

  Ana

  234

  Planinić

  Nevenka 

  235

  Saraga Karačić

  Violeta

  236

  Tanović

  Kahro

  237

  Bušić

  Ivan

  238

  Mišić

  Marinko

  239

  Knežević

  Darko

  240

  Zadro

  Miroslav

  241

  Bjelanović

  Vedran

  242

  Mandić

  Vjekoslav

  243

  Adžić

  Goran

  244

  Soldo

  Dragan

  245

  Lakičević

  Goran

  246

  Vukšić

  Tihomir

  247

  Juka

  Kristijan

  248

  Moro

  Goran

  249

  Prlić

  Jerko

  250

  Ostojić

  Zdenko

  251

  Vučina

  Milada

  252

  Jakovac

  Sanja

  253

  Pavlović

  Sanja

  254

  Ostojić

  Maja 

  255

  Jurić

  Ivan

  256

  Rozić

  Damir

  257

  Lončar

  Radoslav

  258

  Sasenović

  Branko 

  259

  Pehar

  Milenko 

    260

  Janjoš

  Boro

  261

  Čehajić          

  Mili

  262

  Bakula

  Iva

  263

  Jurišić

  Kristina

  264

  Planinić

  Milka

  265

  Klarić

  Branka

  266

  Vujičić Cupac

  Ljiljana 

  267

  Alagić

  Smajo

  268

  Alikadić

  Almir

  269

  Hodžić

  Šaban

  270

  Macić

  Naser

  271

  Muslimić

  Vehid

  272

  Šahinović

  Adis

  273

  Lepara

  Džemaludin

  274

  Ljeljak

  Mirsad

  275

  Ramić

  Zijo 

  276

  Hadžihusejnović

  Rusmir

  277

  Begtašević

  Mirzo

  278

  Mulić

  Sulejman

  279

  Begić

  Senaid

  280

  Jusufbegović

  Emir

  281

  Džajić

  Mirsad

  282

  Avdić

  Nusret

  283

  Lepara

  Dženan

  284

  Hadžizukić

  Benjamin

  285

  Jusfbegović

  Sead

  286

  Alić

  Senadin

  287

  Alić

  Ekrem

  288

  Tag

  Eldin Ahmed 

  289

  Prohić

  Rešad

  290

  Buturović

  Nadira

  291

  Alajbegović Džumhur

  Amira

  292

  Miljević

  Indira 

  293

  Dizdarević Husić

  Mirela

  294

  Španja

  Indira 

  295

  Tatar

  Nerman 

  296

  Prohić

  Alma

  297

  Begić

  Suzana

  298

  Halilović

  Zehra

  299

  Lazarević

  Armin

  300

  Karasalihović

  Nermina

  301

  Kurtović

  Hatidža

  302

  Muhibić

  Mirsada

  303

  Brkan Hrvičić

  Jasminka

  304

  Sarić

  Senad

  305

  Šuko

  Alija 

  306

  Ademović

  Ismet

  307

  Džeko

  Nusret

  308

  Redžić

  Hasan 

  309

  Ridžešić

  Ramiz 

  310

  Alikafić

  Edin

  311

  Milavić

  Dragan

  312

  Jugo

  Damir

  313

  Rajkov

  Jovan

  314

  Humo

  Samir

  315

  Šetka

  Zijad 

  316

  Kapetanović

  Edin

  317

  Ajdinović

  Jonuz

  318

  Avdić

  Nermin

  319

  Međedović

  Senad 

  320

  Rahimić

  Mirsad

  321

  Merdanis

  Pajo

  322

  Bijedić

  Fadila

  323

  Vila Humačkić

  Alma

  324

  Međedović

  Đulsa 

  325

  Šarić

  Đenana  

  326

  Fazlibegović

  Fadila

  327

  Čampara

  Safija

  328

  Kapetanović

  Jermina

  329

  Hasanagić

  Melida

  330

  Trebinjac           

  Majda

  331

  Avdić

  Elida

  332

  Alikalfić

  Vildana

  333

  Tomić           

  Monika

  334

  Zelenika          

  Dijana 

  335

  Vasilj

  Mirjana

  336

  Batinić

  Davor

  337

  Međedović

  Eida

  338

  Đukić

  Irvana

  339

  Omanović

  Hajrija

  340

  Čatović

  Mahira

  341

  Žuljević

  Almira 

  342

  Taso

  Semha

  343

  Duraković Sarić

  Edina

  344

  Begović Špago

  Nedžama

  345

  Ćupina

  Aida

  346

  Fočić

  Malina

  347

  Grle

  Marija

  348

  Boban Raguž

  Ana

  349

  Mustapić

  Antonija

  350

  Kraljević   

  Daniela

  351

  Bunoza

  Branka

  352

  Bilinovac

  Željka

  353

  Vukšić

  Ivana

  354

  Šandrk

  Marija

  355

  Brkić

  Vesna

  356

  Jerković Raguž

  Marijana

  357

  Džalto

  Milena

  358

  Šimunović Glamuzina  

  Darinka 

  359

  Božić

  Tomica

  360

  Tomić           

  Teo

  361

  Pandža         

  Zdravko  

  362

  Rončević

  Željko

  363

  Kuzman

  Zdravko

  364

  Pavlović

  Jagoda 

  365

  Obrdalj

  Mirjana 

  366

  Vidić Ferenc

  Branka

  367

  Križanović        

  Alma

  368

  Brajković

  Dragica

  369

  Dragičević Terkeš

  Greta

  370

  Škoda Drina

  Elizabeth 

  371

  Zujić

  Jozefa 

  372

  Čamo

  Azra

  373

  Dodig

  Ljiljana

  374

  Zorić       

  Gordana

  375

  Knežević

  Tihomir

  376

  Krezić           

  Mladenko

  377

  Šilić

  Mario

  378

  Zubac

  Davor

  379

  Pehar

  Žan 

  380

  Omerović

  Safet 

  381

  Šoljić

  Martina 

  382

  Ostojić

  Jerka  

  383

  Trolić      

  Zdravko 

  384

  Livaja

  Anel

  385

  Kunštek      

  Darko

  386

  Gačić

  Ranko

  387

  Miletić

  Emir

  388

  Karačić

  Željko

  389

  Šarac

  Zdenko

  390

  Balić

  Dženan

  391

  Galić

  Gizela

  392

  Šimović        

  Marjana

  393

  Đurasović

  Sanja

  394

  Nadaždin

  Ana

  395

  Tokmakčija

  Stanija

  396

  Zalihić         

  Amra  

  397

  Pivić

  Gordana

  398

  Sopta

  Edita

  399

  Draganović

  Sanja

  400

  Draganović

  Branka

  401

  Černi Obrdalj

  Edita

  402

  Vidović

  Nives   

  403

  Jelavić

  Romana

  404

  Petrović

  Tanja

  405

  Bubalo

  Lamija

  406

  Topić         

  Ivana  

  407

  Đolan Vukoja

  Ljiljana

  408

  Stojić

  Serafin

  409

  Obradović

  Muhamed 

  410

  Musa

  Anton

  411

  Šandrk

  Ivo

  412

  Gorančić

  Zibica

  413

  Velić

  Nusret 

  414

  Škobić

  Helena  

  415

  Čolaković

  Edina

  416

  Čolaković

  Eniz

  417

  Obradović

  Zarema

  418

  Šimić           

  Simon

  419

  Markotić

  Filipa 

  420

  Zvizdić

  Goran

  421

  Tutić

  Amra 

  422

  Šetka

  Elmira 

  423

  Kovačić          

  Senad

  424

  Topić           

  Azra

  425

  Ivančević

  Jozo

  426

  Đerić

  Nada

  427

  Ćorić

  Anka

  428

  Šilić

  Divna

  429

  Curić

  Snježana

  430

  Knežević

  Mira

  431

  Udovičić

  Tomislav

  432

  Pejanović

  Nataša  

  433

  Krešić           

  Ivanka

  434

  Bunoza

  Dario

  435

  Zukanović

  Elvira

  436

  Galić

  Mirjana

  437

  Čuljak

  Vjekoslav

  438

  Ivanković

  Krunoslav

  439

  Skočibušić

  Siniša

  440

  Martinac

  Marko

  441

  Šimić

  Goran

  442

  Krtalić        

  Ana Marija

  443

  Benedeti

  Silvija

  444

  Škobalj

  Jasmina

  445

  Ljeljak

  Adnan

  446

  Bazardžanović

  Mustafa

  447

  Adrović

  Amra

  448

  Pehar

  Davor 

  449

  Haznadar

  Mehmed

  450

  Prohić

  Nejra 

  451

  Pinjuh

  Nina

  452

  Pehar

  Renata  

  453

  Šulentić

  Vlatko 

  454

  Odak

  Marica

  455

  Arapović

  Dalibor

  456

  Zovko

  Tanja

  457

  Dugandžić

  Ana

  458

  Pavlović

  Darija

  459

  Gakić

  Lejla

  460

  Sarajlić

  Adnan

  461

  Haytham

  Mohamed

  462

  Zovko     

  Ružica  

  463

  Đapić

  Branka

  464

  Cvitanović

  Stipo

  465

  Kazazić

  Jasmin

  466

  Rajić

  Borko 

  467

  Vasilj

  Marin

  468

  Alić

  Amela

  469

  Sadžak

  Samra

  470

  Jurić

  Andrea

  471

  Jegdić

  Vladimir

  472

  Pašić

  Adila 

  473

  Kurtović

  Sanja

  474

  Lepara

  Harun

  475

  Krešić            

  Ante

  476

  Bazina

  Nada

  477

  Grle

  Maki

  478

  Lasić Arapović

  Lidija

  479

  Klarić

  Zdenko

  480

  Hadžiosmanović

  Zejna

  481

  Hadžiosmanović

  Minka

  482

  Novaković Bošnjak

  Marija

  483

  Šilić

  Krešimir 

  484

  Skelo

  Zdenko

  485

  Džanković

  Hasena

  486

  Antunović Skelo

  Vesna

  487

  Čolaković

  Šefika

  488

  Jerković

  Stela

  489

  Baković

  Vlatko

  490

  Volarić

  Mile

  491

  Pinjić

  Omer 

  492

  Budimir

  Mario

  493

  Markešić

  Ante 

  494

  Đapić

  Stipica

  495

  Barešić

  Marko

  496

  Babić

  Ivka

  497

  Anđelić

  Mara

  498

  Jeličić

  Anto

  499

  Ljevak

  Zdravko

  500

  Džudža

  Džemal

  501

  Džudža

  Mulija

  502

  Pavlović

  Ljiljana 

  503

  Golemac

  Slavko

  504

  Knežević

  Davorka

  505

  Knežević

  Darko

  506

  Hadžiosmanović

  Nermin

  507

  Milanov

  Aleksandar

  508

  Kerelaj

  Leonora

  509

  Krešić          

  Tanja

  510

  Dizdar

  Senad

  511

  Petričević

  Joško

  512

  Alomerović

  Demis

  513

  Šimunović       

  Nedjeljka

  514

  Zubović

  Adnan 

  515

  Sarić

  Kirsten Grit  

  516

  Filipović

  Nadežda

  517

  Juković

  Elvira

  518

  Matić

  Boris 

  519

  Bevanda

  Tvrtko

  520

  Šunjić

  Ružica

  521

  Jurić

  Gordana

  522

  Imamović

  Nedžad

  523

  Džeba

  Mario

  524

  Jurina

  Renata

  525

  Vele

  Esved

  526

  Letica

  Ivona

  527

  Rahimić

  Ajla 

  528

  Dumpor

  Senad

  529

  Macić

  Elma

  530

  Feriz

  Adisa

  531

  Krvavac           

  Nađa

  532

  Boloban

  Alis

  533

  Godler

  Đani

  534

  Ćorić

  Višnja

  535

  Ravlić Maslać

  Gordana

  536

  Hadžiomerović

  Zijad

  537

  Hadžiomerović

  Đenija

  538

  Šantić

  Katica

  539

  Šantić

  Zlatko

  540

  Milivojević

  Biljana

  541

  Robović Kahrimanović

  Adisa

  542

  Buhač

  Gorjana

  543

  Čišić

  Selma

  544

  Šoljić

  Violeta

  545

  Vejzović Burić

  Selma

  546

  Pravdić

  Nikolina

  547

  Kapo

  Almedina

  548

  Oglečevac

  Bilal

  549

  Arslanagić Jugo

  Eldina

  550

  Radić

  Dragan

  551

  Palameta

  Marnela

  552

  Pehar

  Hrvoje

  553

  Bubalo

  Pero

  554

  Kočić

  Lucija

  555

  Ćavar

  Ivan

  556

  Rastović

  Pejana

  557

  Dragišić

  Vedran

  558

  Jović

  Mijo

  559

  Šimović

  Kristina

  560

  Čuljak

  Ivan

  561

  Krasić

  Antonela

  562

  Markin

  Michael

  563

  Rafaeli

  Ivan

  564

  Ignatov

  Maksim

  565

  Zorić

  Martina

  566

  Mulahasanović

  Sead

  567

  Ćorić Krešić

  Martina

  568

  Zovko

  Nikolina

  569

  Novaković

  Josip

  570

  Pravdić

  Danijel

  571

  Keilj

  Kristina

  572

  Raguž

  Fila

  573

  Grizelj

  Boris

  574

  Pavlinović

  Jelena

  575

  Brizić

  Ivica

  576

  Matić

  Boris

  577

  Sarić Klupka

  Inge

  578

  Arapović

  Jurica

  579

  Jurišić

  Tonka

  580

  Jurić

  Sandra

  581

  Karan

  Dragana

  582

  Miličević

  Ruža

  583

  Marković

  Anita

  584

  Blažević

  Zrinka

  585

  Faletar

  Boris

  586

  Faladžić Pirkić

  Amra

  587

  Marijanović

  Marinko

  588

  Pejić

  Renato

  589

  Grgić

  Veronika

  590

  Puljić

  Ana

  591

  Bulić

  Ivan

  592

  Bubalo

  Nermana

  593

  Habibija

  Elvedin

  594

  Zahirović

  Azra

  595

  Alfirević

  Darko

  596

  Burić

  Jure

  597

  Raguž

  Stjepo

  598

  Rajić

  Irena

  599

  Vujević

  Ante

  600

  Šitum

  Snježana

  601

  Marić

  Željka

  602

  Vladić

  Vlatko

  603

  Stojkić

  Ivana

  604

  Mašić

  Mirela

  605

  Pandža

  Maja

  606

  Perić

  Ines

  607

  Janjić

  Tanja

  608

  Kordić

  Marko

  609

  Muhibić

  Venhar

  610

  Zovko

  Ivica

  611

  Marić Mijić

  Ankica

  612

  Markotić

  Vedran

  613

  Zovko

  Jelena

  614

  Galić

  Ante

  615

  Miletić

  Dragana

  616

  Konjhodžić

  Adnan

  617

  Trešnjo

  Mensuda

  618

  Mišetić

  Marina

  619

  Kočić

  Nada

  620

  Suljević

  Alma

  621

  Ćorić

  Aldin

  622

  Džomba

  Mirela

  623

  Vrbić Popović

  Mirela

  624

  Leko

  Ružica

  625

  Vasilj

  Josip

  626

  Pantić

  Todor

  627

  Zovko

  Božana

  628

  Lesko

  Josip

  629

  Mihalj

  Mirko

  630

  Meštrović

  Ana Marija

  631

  Čikić

  Bojan

  632

  Maldonado Tovar

  Raul Ramon

  633

  Soldo

  Linda

  634

  Ljeljak

  Lamija

  635

  Kukolj

  Azra

  636

  Nikolić

  Jelena

  637

  Pušić

  Petar

  638

  Miljko

  Anđela

  639

  Radančević

  Dorijan

  640

  Palić

  Benjamin

  641

  Tomić

  Krešimir

  642

  Goluža

  Helena

  643

  Ostojić

  Marko

  644

  Čomor

  Alma

  645

  Grbeša

  Svjetlana

  646

  Hujdur

  Mirad

  647

  Šutalo

  Ivona

  648

  Samardžić

  Tamara

  649

  Čale

  Sanda

  650

  Filipović

  Helena

  651

  Faletar

  Anita

  652

  Vidić

  Vjeran

  653

  Pavlović

  Katica

  654

  Berberović

  Marina

  655

  Sulić

  Marija

  656

  Perić

  Mateo

  657

  Vladić

  Dajana

  658

  Lovrić

  Sanjin

  659

  Baković

  Anja

  660

  Džafče

  Erol

  661

  Elgafar

  Mohamed Abd

  259
 • Obavijest administratora

  Test znanja iz oblasti "Tumori probavnog sustava" kao i odgovori na isti se i dalje nalaze u sekciji "Izobrazba"

 • obavijest

   

  Obavijest o dodijeli titule "primarius" -

  SVIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA HNŽ/K !!!!

 • Poziv

 • First Sarajevo Colon Cancer-Expert Meeting

  Preliminarni program Simpozijuma/Simpozija , koji  će se održati 03-04.12.2012. pogledajte ovdje

 • WHO

    Podatci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO - World Health Organization ) o   našoj zemlji

  http://www.who.int/countries/bih/en/

 • Najava predavanja

  04.02.2011 Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Klinička bolnica Mostar u suradnji s Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K organizira predavanje na temu

  " MOGUĆNOST REPOZICIJE I OSTESINTEZE HIBRIDNIM UNUTARNJO-VANJSKIM SUSTAVOM/SISTEMOM MIROS"

 • Poziv za stručni sastanak

  Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine

  Organizira stručni sastanak sa sljedećim temama i predavačima:

  1. Terapija IBD, indikacije za kirurško liječenje- predavač: doc. dr. sc. Milenko Bevanda
  2. .Biološka terapija IBD - predavač: Emil Babić, dr. med.
  3. Liječenje IBD u trudnoći - predavač: mr. sc. Nađa Zubčević
  4. Anemija u IBD - predavač: prof. dr. sc. Stevan Trbojević
  5. .Invazivni i neinvazivni markeri i skorovi mukozalne aktivnosti Crohnove bolesti-Predavač mr. sc. Adnan Gegić

  Sastanak će se održati 03.03.2012 godine (subota) s početkom u 11:00 sati u Hotelu "Ero", Mostar, (dvorana "A")

   Stručni sastanak je organiziran u suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K, a bodovanje je izvršeno prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore .


  Više o stručnom sastanku saznajte ovdje

   

 • NAJAVA PREDAVANJA - 24.3.2011

  Bosnalijek u suradnji s Liječničkom/Ljekarskom komorom HNŽ/K najavljuje predavanje na temu Empirijski pristup u liječenju najčešćih infekcija" i "Amoksicilin, Klavulanska kiselina- vrijeme je za novu tehnologiju ", koje će biti održano 24.3.2011. godine s početkom u 19.00 sati. Više o predavanju pročitajte u sekciji "Aktualnosti /Predavanja" ili na sljedećem linku.

 • Organi komore

  IZABRANI ORGANI I TIJELA KOMORE HNK/Ž

  REDOVNA SKUPŠTINA, MOSTAR 27.06.2008 godina

  PREDSJEDNIK KOMORE: DR. HAJDAREVIĆ BRACO

  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA : DR. KNEŽEVIĆ JADRANKA

  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE: DR. KNEŽEVIĆ DARKO

  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA: DR. ŠEHOVIĆ NEDŽAD

  NADZORNI ODBOR

  PREDSJEDNIK: DR. MILAVIĆ DRAGAN

  ZAMJENIK: DR. ŠANDRK IVO

  ČLANOVI: DR. ROZIĆ DAMIR , DR. ĐAIĆ MIRSAD

  ZAMJENICI: DR. ŠIMUNOVIĆ –GLAMUZINA DARINKA , DR. ĆUPINA AIDA

  SUD ČASTI

  ČLANOVI: DR. VELE HASAN, DR. OBRADOVIĆ EDIN, DR. KNEŽEVIĆ TIHOMIR

  ZAMJENICI: DR. USTAMUJIĆ SENADUN, DR. ŠULENTIĆ VLATKO, DR. SOLDO IVANA

  TUŽILAC: DR. EDIB MUFTIĆ

  ZAMJENIK: DR. KOZOMARA DAVORIN

  ETIČKI KOMITET

  PREDSJEDNIK: DR. SESAR ANTONIO

  ZAMJENIK: DR. RAJKOV JOVAN

  ČLANOVI: DR. GLAMUZINA-ŠIMUNOVIĆ DARINKA, DR. ALIKALFIĆ VILDANA, DR. BILOŠ RUŽICA

  KOMISIJA ZA STRUČNA PITANJA

  PREDSJEDNIK: DR. KNEŽEVIĆ JADRANKA

  ZAMJENIK: DR. HAJDAREVIĆ BRACO

  ČLANOVI: DR. ŠEHOVIĆ NEDŽAD, DR. BAKULA IVA, DR. MILJKO MIRO

  KOMISIJA ZA STALEŠKA PITANJA I PRIVATNU PRAKSU

  PREDSJEDNIK: DR. KNEŽEVIĆ DARKO

  ZAMJENIK: DR. ŠETKA ZIJAD

  ČLANOVI: DR. LOVRIĆ KATA, DR. BAZINA NADA, DR. LJELJAK MIRSAD

  KOMISIJA ZA FINANSIJSKA I ADMINISTARTIVNA PITANJA

  PREDSJEDNIK: DR. HUMAČKIĆ ALEN

  ZAMJENIK: DR. LATINČIĆ ALEN

  ČLANOVI: DR. HADŽIĆ ERMIN, DR. ZELENIKA DIANA, DR. BARANIK JULIJAN

  KOMISIJA ZA STOMATOLOGIJU

  PREDSJEDNIK: DR. DURAKOVIĆ EDINA

  ZAMJENIK: DR. MILJKO VLADO

  ČLANOVI: DR. IMAMOVIĆ NEDŽAD, DR. MUSA SLAVKO, DR. DŽEBA MARIO, DR. ŠARAC ZDENKO, DR. KREŠIĆ IVANA

  KOMISIJA ZA ŽALBE PACIJENATA

  PREDSJEDNIK: DR. ČAMPARA SAFIJA

  ZAMJENIK: DR. TRNINIĆ ZORAN

  ČLANOVI: DR. ŠEHOVIĆ SVJETLANA, DR. ALIĆ EKREM, DR. OBRDALJ-ČERNI EDITA

  KOMISIJA ZA KOLEGIJALNU POMOĆ

  PREDSJEDNIK: DR. KRESO SAMIR

  ZAMJENIK: RONČEVIĆ ŽELJKO

  ČLANOVI: DR. ADŽIĆ GORAN, DR. ČARAPINA MIRELA, DR. MUSA DRINKA

  BLAGAJNIK: DR. RAJKOV JOVAN

 • Obavijest o stručnom predavanju

  BOSNA LIJEK  D.D.  Organizuje/organizira stručna predavanja sa slijedećim temama i predavačima:

  1.„ EPILEPSIJA DANAS „

     doc.dr. Erna Suljić

  2.„ ULOGA OKSKARBAZEPINA U LIJEČENJU EPILEPSIJE“

     dr. Svjetlana Bajgorić Šehović

  Mjesto i vrijeme sastanka:   Hotel „ Ero“ - Mostar  u 18:00 sati

  Datum održavanja:  20.09.2012 godina ( četvrtak )

  Obavijest u cjelosti pogledajte ovdje

 • Poziv za predavanje

   

  Iz organizacionih razloga prethodno najavljeno i otkazano predavanje u sklopu programa duhovno-obrazovnih susreta u Caritasovoj Kući susreta "Emaus" u Potocima na temu : 

   „DIJETE JE DAR, A NE PRAVO I PROIZVOD“.

  je ponovno zakazano za  28. lipnja 2012. godine s početkom u 19:00 sati.


  Voditelj seminara je dr. Tatjana Barišić, dr. med. specijalist ginekologije i porodništva Kliničke bolnice Mostar.

  Poziv u cjelosti s temama i kontakt detaljima za rezervacije pogledajte ovdje

 • Poziv za interaktivnu radionicu

   

  GlaxoSmithKline organizira dvije interaktivne radionice u RMC. „Dr. Safet Mujić“ 19.06.2012godine i Domu zdravlja Čapljina 20.06.2012 godine s početkom u 13:00 sati.

  Više o temama i rasporedu održavanja saznajte ovdje

 • Važna obavijest-dostavljanje dokumentacije za dodjeljivanje titule primarijus

  Potrebno je dostaviti u što kraćem roku ( najkasnije do 22.02.2013 godine do 12.00 sati ) na adresu Liječničke/Ljekarske Komore HNŽ/K svu potrebnu dokumentaciju za dodjeljivanje titule „primarius“   .

  Obavijest u cjelosti pogledajte ovdje

   

 • Poziv za stručno predavanje

  Farmaceutska kompanija "MEDIS" organizuje/organizira stručno predavanje na temu :

  „Mjesto levosimendana u liječenju akutnog zatajenja srca“

  Stručno predavanje  će se održati 25.03.2013 godine s početkom u 19:00 sati u Hotelu "ERO".

  Poziv u cjelosti s predavačima i temama pogledajte ovdje

   

 • Najava Predavanja

  03.02.2011 SALVUS BH d.o.o. u suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K organizira predavanje na temu

  " VAŽNOST SAMOKONTROLE U LIJEČENJU DIJABETESA I DODACI PREHRANI"

 • Poziv za stručno predavanje

  GENZYME ADRIATIC organizira/organizuje Stručni sastanak na temu

  „ RANO OTKRIVANJE LIZOSOMSKIH BOLESTI NAKUPLJANJA KOJE SE MOGU LIJEČITI „

  Predavač:

  Prof.dr. Ingeborg Barišić - Voditelj Odsjeka za kliničku genetiku Klinike za dječje bolesti Zagreb

  Stručni sastanak će se održati 23.04.2012 godine s početkom u 18:00 sati u Hotelu "ERO" - Mostar.

   Stručni sastanak je organiziran/organizovan u suradnji/saradnji s Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K, a bodovanje je izvršeno prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore .

  Više o stručnom sastanku saznajte ovdje

   

 • Cestitka

  alt

 • LISTA PRIMARIJATA

  Počasni naziv primarijus koji se dodjeljuje kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad i posebne rezultate postignute na zaštiti zdravlja stanovništva i razvoju zdravstva odlukom Ministarstva zdravstva Federacije BiH dodjeljen je sljedećim liječnicima s područja Hercegovačko-Neretvanske Županije/Kantona:


  1. Seid Tucović
  2. Miro Miljko
  3. Iva Bakula
  4. Amra Zalihić
  5. Dragica Brajković
  6. Greta Dragičević-Terkeš
  7. Slavica Ćorić

  Obavijest u cjelosti pogledajte ovdje

 • Najava Simpozija MEDICINA I PRAVO II

   OBAVIJEST: Zbog vjerskih blagdana koji  padaju u periodu zakazivanja termina Simpozija Medicina i Pravo II, obavještavamo sve zainteresirane da je datum održavanja Simpozija promjenut i da će isti biti održan 10.11.2012.godine.


  Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K u suradnji sa Medicinskim fakultetom u Mostaru,te Pravnim fakultetima  u Mostaru organizuje/organizira Simpozij

   MEDICINA I PRAVO II

  Prethodni Simpozij " MEDICINA I PRAVO I " smo organizovali/organizirali vrlo uspješno prije četiri godine .Na simpoziju  su učestvovali eminentni profesori sa područja naše, kao i susjednih zemalja, te uz 300 prijavljenih učesnika.

  Simpozij " MEDICINA I PRAVO II " zakazan je za 10.11.2012 godine (izmjenjeni datum), te je odmah nakon najavljivanja izazvao veliko interesovanje.

  Teme su vrlo aktuelne:

  Liječnička greška u krivičnom i parničnom postupku

  Značaj medicinskog vještačenja  u parničnom postupku 

 • Poziv za interaktivnu radionicu

  GlaxoSmithKline organizira/organizuje dvije ineraktivne radionice u Domu zdravlja Mostar ,koje će se održati 17.04.2012 i 26.04.2012 godine s početkom u 13:00 sati.

  Zakazane teme za 17.04.2012:

  - Pristup pacijentima sa astmom i HOPB-om u porodičnoj/obiteljskoj medicini

  - Seretide: Pomoć od prvog dana za pacijente sa astmom i HOPB-om .

  Zakazane teme za 26.04.2012:

  -Uticaj umjerenih simptoma benigne hiperplazije prostate na kvalitet života pacijenta,

  -Kombinovana terapija Avodart ( dutasterid ) + tamsulozin u liječenju umjerenih simptona benigne hiperplazije prostate.

   

  Poziv u cijelosti pročitajte ovdje.

 • Poziv za simpozij

  Udruženje/udruga hirurga/kirurga FBiH ,Klinika za kirurgiju Kliničke bolnice Mostar i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  organizuju/organiziraju Simpozij na temu :„ AKUTNI PANKREATITI “.

  Simpozij će se održati 25.02.2012 godine s početkom u 13:00 sati u predavaonici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

   Simpozij je organizovan/organiziran u saradnji/suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K, a bodovanje je izvršeno prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore .


  Više o simpoziju saznajte ovdje

 • Poziv za Simpozij

   Hrvatsko društvo za dijabetes i bolest metabolizma i Sveučilišna Klinička bolnica Mostar organizuju/organiziraju :

                 „ SIMPOZIJ O ŠEĆERNOJ BOLESTI “.

   

  Simpozij će se održati 17.03.2012 godine s početkom u 09:00 sati u predavaonici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

  Simpozij je organiziran u suradnji sa Liječničkom/Ljekarskom Komorom HNŽ/K, a bodovanje je izvršeno prema Pravilniku o stručnom usavršavanju Komore .


  Više o simpoziju i registriranju učesnika saznajte ovdje

 • Simpozij-Liječenje debljine

  Sveučilišna Klinička bolnica Mostar, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Liječnička Komora Hercegovačko-Neretvanske Županije,pozivaju vas na

  MONOTEMATSKI MINI SIMPOZIJ

  LIJEČENJE DEBLJINE

  koji će se održati u petak, 7.rujna 2012.godine u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, s početkom u 17 sati .

   

  TEME I PREDAVAČI:


  Debljina- multidisciplinarni pristup

  prof.dr.sc Milenko Bevanda 

  Debljina- endoskopski tretman

  prof.dr.sc Davor Štimac

   

  Simpozij će se bodovati u skladu s Pravilnikom Liječničke komore HNŽ

 • POZIV ZA SIMPOZIJ

   

  Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru, Katedra za psihijatriju i Klinika za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u suradnji s Udrugom psihijatara Bosne i Hercegovine i Liječničkom komorom Hercegovačko Neretvanske županije

   O R G A N I Z I R A J U

   

  DEVETU MOSTARSKU PSIHIJATRIJSKU SUBOTU

  (9.6.2012.g. u 9 sati; hotel „ERO“ Mostar)

   TEMA: PSIHOTRAUMATOLOGIJA I MEDICINA STRESA: SUVREMENI KONCEPTI

  Petak, 8. lipnja 2011.g. s početkom u 18.00 sati; Hotel „ERO“ Mostar: Simpozij Eli Lilly B-H d.o.o. Depresija boli: emocionalno i tjelesno

  Više o simpoziju pročitajte ovdje

 • POZIV ZA SIMPOZIJ

   Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Klinička bolnica Mostar u saradnji/suradnji sa Udruženjem/udrugom psihijatara BiH organizuju/organiziraju

  DEVETU MOSTARSKU PSIHIJATRIJSKU SUBOTU“

  Svečano otvaranje je 09.06.2012 godine s početkom u 09:00 sati u Hotelu "ERO" u Mostaru    

  Poziv u cjelosti pogledajte ovdje

 • Obavijest o okruglom stolu

  Dana 20.01.2011 Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K organizira Okrugli stol

-->
Copyright © 2014 Liječnička/Ljekarska komora HNŽ/K. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Sunday the 26th.