foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+387 (0)36 319 853
lijecnicka.komora.hnz@tel.net.ba

Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K

Ul.Bariše Smoljana 4, 88000 Mostar

PREDAVANJA KOJIMA JE KOMORA BILA ORGANIZATOR ILI SUORGANIZATOR I KOJA SU BODOVANA OD STRANE KOMISIJE ZA STRUČNI RAD 2009.GOD.

ORGANIZATOR - PREDAVANJE

DATUM

PREDAVANJA

BOJ

CERTIFIKATA

Izdato

Poništeno

Udruženje kardiologa HNK/Ž

/ Koronarna bolest /

07.04.2009

1 - 100

92

8

RMC Safet Mujić

/ Stručni sastanak ortopeda/

10.04.2009

101 - 200

67

33

GlaxoSmithKline

/ HOPB-KOPB radionica /

16.04.2009

201 - 300

65

35

Sveučilišna Klinička bolnica Mostar

/IV. simpozij dječje kirurgije/

21 i 22.04.2009

301 - 450

150

----

C.T. – poslovne informacije

/ Gerijatrija – struka i znanost /

25.05.2009

451 - 550

28

72

Udruženje urologa F BiH

/ Stručni sastanak urologa /

06.06.2009

550 - 650

77

23

Liječnička/Ljekarska komora

/ Nova gripa A/H1N1 u svijetlu novih saznanja /

08.07.2009

651 - 750

78

22

Novo Nordisk

/ Moderna terapija u liječenju dijabetesa /

22.10.2009

651 -750

62

38

Melcom i Grunenthal

/ Farmakološka modulacija nocioceptivne i neuropatske boli /

12.11.2009

751 - 850

100

----

Bosnalijek

Liječenje pacijenata sa povećanim KVS rizikom /,Pantoprazol-lijek izbora u prevenciji i liječenju hipersekretornih poremećaja

19.11.2009

851 - 1010

160

----

Krka

/ Savremena terapija kardiovaskularnih oboljenja /

24.11.2009

1011 - 1110

57

43

Liječnička/Ljekarska komora

/ Simpozij medicina i mediji /

04.12.2009

1111 - 1310

91

109