aktualno

Eli Lilly B-H d.o.o. Sarajevo organizuje simpozij na temu:

„Eli Lilly – predanost u liječenju dijabetesa „

koji će se održati 06.03.2018. godine, u sali za konferencije Hotela Mostar u Mostaru sa početkom u 18:00 sati.

Planirane teme predavanja i predavači su:

Eli Lilly – 140 godina tradicije

Prim.dr. Pero Marić , dr.med

Abasaglar®KwikPen – Lilly inzulin glargin

Mr.sci. Indira Brković, dr.med.

Izazovi u odabiru bazalnog inzulina

Sanja Selak, dr.med.

Pacijent – partner u liječenju dijabetes

Prof.dr.sc. Danijel Pravdić, dr.med.

 

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO