aktualno

Liječnička/Ljekarska Komora HNŽ/K i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru 

organiziraju:

KONFERENCIJU

Kako zaustaviti negativan trend provođenja obveznog programa

cijepljenja/vakcinisanja u HNŽ/K

 

Mjesto održavanja: Veliki amfiteatar Medicinskog fakulteta

Vrijeme:srijeda, 21.02.2018. godine u 12:00 sati

Sudionici: Svi liječnici, pedijatri i medicinsko osoblje koji provode program obvezne imunizacije, studenti

 

PROGRAM KONFERENCIJE

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO