aktualno

Klinika za infektivne bolesti SKB Mostar organizira 2 stručna predavanja s temom „Suvremeni pristup liječenju Clostridium difficile infekcija“ i to:

  1. za liječnike SKB Mostar 25. 10. 2017.
  2. za liječnike obiteljske medicine i druge zainteresirane liječike 26. 10. 2017.

Predavanja će se sastojati od dva 20-minutna predavanja i 20 minuta diskusije s primjerima iz prakse.

Predavanja su bodova sukladno Pravilniku Liječničke komore.

LOGO KOMORE KONACNI BEZ BIJELOG OKOLO